Staklene fasade

ALUBOND daje arhitektama neograničene mogućnosti i kreaciju. Izrada panela po mjeri, veliki izbor boja, idealno ravna površina, velike dimenzije tabli, laka montaža i visok kvalitet boje su izuzetne estetske karakteristike i pristupačna cijena, razlozi su dominacija kompozitnih panela u izradi samoventilirajućih fasada. Mogućnost krojenja i lakog vezivanja ovog materijala omogućava korišćenje alublonda za oblaganje stubova, zidova i svega onoga što zamislite. ALUBOND se proizvodi od dva aluminijumska lima debljine 0.5mm koji se specijalnim postupkom određenim polietilenskim masama spajaju u ploče debljine 3, 4, 6 i 8mm. . Završna obrada aluminijuma može biti jednostrana i obostrana i to plastificirana ili eloksirana (za eksterijer), može da imitira mermer, drvo i sl. (za enterijer). Specifičnost proizvodnje i materijala koji se koristi za izradu alubonda omogućavaju oblaganje ravnih, iskrivljenih, zaobljenih, horizontalnih, vertikalnih i drugih površina alubondom. Alubond fasadne obloge spadaju u grupu takozvanih KASETNIH FASADAALUBOND zadovoljava protiv-požarne uslove klase B2 po DIN-u 4102, ima termičku dilataciju od 2,70mm pri temperaturnoj razlici od 100C a 1mm/m za temperaturnu razliku od 50C, značajno redukuje nivo šuma (23 do 25db), pa se može preporučiti za zone gradnje izložene saobraćajnoj i industrijskoj buci, ali i za oblaganje mašina i dijelova industrijskih postrojenja. Kao najvažnija prednost alubond paenela je izuzetno jednostavna i laka obrada panela. Fabrički paneli se mogu krojiti, savijati i povezivati u kasete raličitih dimenzija i oblika kako bi se prilagodili zahtijevima objekta. U odnosu na poločaste materijale koji su do sada imali dominantnu primjenu albuond je 1,6 puta lakši od aluminijuma i čak 3,4 puta lakši od čelika. Fasadi od alubonda nije potrebno posebno održavanje, izuzetno je otporna na atomsferske uticaje, a dostupna je u svim bojama iz RAL karte. 

M3 SOLAR

Osnovne karakteristike sistema:

 • Sistem za polustrukturalne fasade,
 • Širina vidljivog dijela polustrukturalnog okvira 14mm
 • Profili za okvir polustrukturalnog polja su sa termičkim prekidom
 • 55mm širina horizontala i vertikala
 • Zaptivanje na tri nivoa pomoću EPDM zaptivki
 • Prozori i vrata u potpunosti integrisani u fasadu
 • Odlična izolacija i evakuacija vode
 • Posebno dizajnirani ugaoni profili

Tehničke karakteristike profila:

 • Legura AlMgSi (EN AW 6060)
 • Tvrdoća 12 Webster ili 70 Hb min.
 • Minimalna debljina plastifikacije iznosi 75 mikrona
 • Debljina stijenke profila iznosi 1,8 - 5,0mm
 • Geometrija profila PO EN DIN 12020-2

Tehničke karakteristike sistema:

 • Širina vertikale i horizontale iznosi 55mm
 • Tip ostakljenja jednostruko, dvostruko ili trostruko do 32mm
 • Maksimalni moment intercije bez korištenja ojačanja do 493,37 cm4
 • Tri nivoa zaptivanja sa EPDM zaptivkama

Sertifikati:

 • IFT, AAMA (vodonepropustnost, vazdušna nepropustnost, otpornost na udar vjetra)
 • Proces elektrostatskog bojenja QUALICOAT I RAL  (GSB)
 • Dizajn, proizvodni proces i kontrola kvaliteta ISO9001

ALUMIL M50 Structural

Osnovna razlika između M50 Structural i M50 Standard sa vidnim poklopnim profilima je u izgledu spoljne površine. M50 Structural karakteriše odsustvo aluminijumskih profila tako stvarajući kontinualnost staklene površine fasade. 

Tehničke karakteristike ALUMIL M50

 • spoljna vidna širina 50 mm
 • dubina stuba 50 - 175 mm
 • dubina prečke 50 - 175 mm
 • zastakljivanje - pritisno pomoću EPDM zaptivki
 • debljina stakla 24 - 42mm
 • max. moment inercije stuba 1x=433 ly=46 cm4
 • max. moment inercije prečke 1x=433 ly=46 cm4
 • max moment inercije stuba sa ojačanjem 1x=506 ly=43 cm4
 • šeme otvaranja - fiksno, otklonom u polje sa gornjim vešanjem, paralelno u polje, unutrašnje na šarkama

Spolji izgled ALUMIL M50

 • sa horizontalnim i vertikalnim poklopnim profilima (standard)
 • sa horizontalnim poklopnim profilima (linearno-horizontalna)
 • sa vertikalno poklopnim profilima (linearno-vertikalna)

 

M6 SOLAR STANDARD

Osnovne karakteristike sistema:

Sistem za klasične kontinuirane fasade, 55m širina horizontala i vertikala, dva nivoa zaptivanja EPDM zaptivkama, termički prekid pomoću polamida širine 25mm, prozori i vrata u potpunosti integrisani u fasadu. Odlična izolacija i evakuacija vode, posebno dizajnirani ugaoni profili, mogućnost izrade fasada sa strukturalnim i polustrukturalnim izgledom. 

Tehničke karakteristike profila:

 • Legura AlMgSi (EN AW 6060)
 • Tvrdoća 12 Webster ili 70 HB min.
 • MInimalna debljina plastifikacije 75 mikrona
 • Debljina stijenke profila 1,8 - 5,0 mm
 • Geometrija profila Po EN DIN 12020-2

Tehničke karakteristike sistema:

 • Širina vertikale i horizontale 55m
 • Tip ostakljenja jednostruko, dvostruko ili trostruko do 52mm
 • Maksimalni moment inercije bez korištenja ojačanja Do 887,69 cm4
 • Tri nivoa zaptivanja sa EPDM zaptivkama

Sertifikati:

 • IFT (vodonepropusnost, vazdušna nepropusnost, otpornost na udar vjetra, termoizolacija)
 • M6_ROSEN_THERMO_DE
 • Vetrotech 2210
 • m6_rosen_ayae_de
 • m6 IGH termika